Oferujemy laboratoria pomiarowe przystosowane do badania sprzętu dielektrycznego.

Kompleksowa oferta ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. obejmuje:

  • wykonania projektu budowlano-technicznego,
  • dostawę i montaż laboratorium,
  • uruchomienie,
  • wdrożenie procedur pomiarowych,
  • przeszkoleniu obsługi.

Kompletny zestaw zawiera:

Pulpit sterowniczy przeznaczony jest do rejestrowania wyników pomiarów badań sprzętu dielektrycznego. Uniwersalny system sterowania umożliwia realizację pomiarów badań takich jak: badania rękawic oraz obuwia, drążków izolacyjnych, mat i dywaników elektroizolacyjnych, wskaźników napięcia oraz innego sprzętu do prac po napięciem.

Transformator probierczy typ ZTP/40 stosuje się do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji. Może służyć jako źródło wysokiego napięcia we wszelkiego rodzaju laboratoriach.

Transformator probierczy typ ZTP/110/55/40/20 stosuje się do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji. Może służyć jako źródło wysokiego napięcia we wszelkiego rodzaju laboratoriach.

Rezystancyjny dzielnik napięcia stosuje się w wysokonapięciowych układach probierczych. Służy do pomiaru napięć przemiennych wysokiego napięcia oraz ich składowych do 110kV

Urządzenie UDI-1 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych drążków izolacyjnych. Jednorazowo można wykonać próbę na jednym drążku o długości części roboczej nie mniejszej niż 620mm.

Urządzenie UDI-3 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych drążków izolacyjnych. Jednorazowo można wykonać próbę trzech drążków o długości części roboczej nie mniejszej niż 620mm.

Rezystory tłumiące zapewniają ochronę przed przepięciami powstającymi podczas wykonywania badań sprzętu dielektrycznego. Wartości oporów są dobierane indywidualnie i w zależności od potrzeb. Rozwiązanie to zapewnia maksymalną ochronę układu pomiarowego oraz zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia transformatora probierczego.

Uziemiacz transformatora służy jako zabezpieczenie miejsca pracy podczas wykonywania badań sprzętu dielektrycznego. Jego główną rolą jest uziemienie wyłączonych urządzeń z pod napięcia (eliminacja napięć szczątkowych), a także ochrona przed skutkami niezamierzonego pojawienia się napięcia.

Urządzenie służy do automatycznego badania dielektrycznego sprzętu ochrony osobistej. Nowoczesne stanowisko dedykowane jest do pomiaru rękawic, butów oraz kaloszy spełniając przy tym aktualne normy.

Urządzenie UCI-40-07 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych mat
i dywanów izolacyjnych o wymiarach maskownicy i elektrody WN 400mm x 400mm, 600mm x 600mm i 700mm x 700mm. Dzięki swej budowie urządzenie może badać dywaniki elektroizolacyjne w następujących klasach: 0, 1, 2, 3, 4.

Urządzenie UCI-40-10 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych mat
i dywanów izolacyjnych o wymiarach maskownicy i elektrody WN 400mm x 400mm, 600mm x 600mm, 700mm x 700mm i 1000mm x 1500mm. Dzięki swej budowie urządzenie może badać dywaniki elektroizolacyjne w następujących klasach: 0, 1, 2, 3, 4.

Urządzenie UBR-V przeznaczone jest do badania odporności na wyładowania iskrowe i zabezpieczenie przed mostkowaniem sprzętu do prac pod napięciem do 36kV.

Stanowisko do badania wskaźników napięcia i faz pozwala na pomiar napięcia progowego oraz wpływu napięcia zakłócającego w fazie zgodnej i przeciwnej.
W zależności od potrzeb możliwe jest sprawdzenie poprawności działania wskaźników napięcia typu pojemnościowego (wg normy PN-IEC 61243-1 : 2007) dla napięć do 52 kV oraz powyżej 52 kV.

Urządzenie przeznaczone jest do suszenia dielektrycznego sprzętu gumowego, m.in. rękawic i butów elektroizolacyjnych. Ciepłe powietrze krąży wewnątrz urządzenia, w wyniku czego dochodzi do bardzo szybkiego i dokładnego wysuszenia zawieszonych elementów.

Szczegółowych informacji odnośnie oferowanych laboratoriów udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

+48 13 437 53 16
+48 13 437 53 50
+48 726 267 390
+48 667 961 819
marketing