Przeznaczenie

Urządzenie UDI-1 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych drążków izolacyjnych. Jednorazowo można wykonać próbę na jednym drążku o długości części roboczej nie mniejszej niż 620mm.

Charakterystyka techniczna

Urządzenie do badań drążków izolacyjnych UDI-1 składa się z: ramy, która stanowi uziemioną elektrodę oraz elektrody WN wykonanej ze stali nierdzewnej. Urządzenie jest proste i funkcjonalne w swej budowie. Dzięki zamontowanym kołom jezdnym z hamulcami urządzenie można swobodnie przemieszczać, ułatwia to m.in. badanie drążków izolacyjnych. Dłuższe drążki należy sprawdzać etapami przesuwając drążek wzdłuż stanowiska.

Zalety

  • funkcjonalność urządzenia,
  • łatwy montaż,
  • możliwość swobodnego przemieszczania

Dane techniczne

Napięcie probiercze izolacji obwodów wysokiego napięcia: 100kV
Minimalna długość sprawdzanego drążka w jednej próbie: 620mm
Odległość między elektrodami: 300mm
Masa [kg]: 80 kg

Środowisko pracy:
Temperatura: 18 – 28°C
Wilgotność względna: 45-75%
Stopień ochrony: IP 00

Urządzenie do badania drążków izolacyjnych UDI-1
Urządzenie do badania drążków izolacyjnych UDI-1