Przeznaczenie

Napęd typu NRT przeznaczony jest do ręcznego otwierania i zamykania łączników napowietrznych w sieciach trakcyjnych.

Charakterystyka techniczna

Napęd ręczny składa się z: podstawy, dźwigni, rękojeści, uchwytu z blokadą przystosowaną do zamykania na kłódkę. Przystosowany jest do zamocowania na słupie trakcyjnym za pomocą konstrukcji mocującej dostosowanej do typu słupa trakcyjnego. Rękojeść napędu służy do przedłużenia dźwigni celem zmniejszenia siły niezbędnej do otwierania i zamykania aparatów trakcyjnych. Załączenie i odłączenie aparatów trakcyjnych odbywa się poprzez obrót dźwigni sprzężonej z cięgnem. rurowym. Napęd ręczny po każdej operacji łączeniowej jest blokowany mechanicznie i zamykany na kłódkę.
Części stalowe napędu ręcznego są cynkowane ogniowo.

Zalety

  • niewielkie wymiary i waga napędu
  • zwarta budowa
  • prosta konstrukcja napędu

Dane techniczne

Skok dźwigni napędu: 180 mm
Kąt obrotu dźwigni napędu: 72 o
Długość dźwigni i rękojeści: 465 mm
Masa napędu: 4,5 kg

Napęd Ręczny typ NRT
Napęd Ręczny typ NRT