„ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. jest kontynuatorką działalności Elektrowni Gazowej Zagłębia Krośnieńskiego, której rozpoczęcie datowane jest na I połowę 1926 roku. W późniejszym okresie czasu, Elektrownia Gazowa Zagłębia Krośnieńskiego przekształcona została w Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki, który jako przedsiębiorstwo państwowe prowadził swoja działalność, aż do 2009 roku. Obecnie, po zmianach własnościowych i przeprowadzonej restrukturyzacji, ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. funkcjonuje jako nowoczesne przedsiębiorstwo prywatne.

ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. jest jedną z czołowych firm krajowych specjalizującą się w:

  • remontach, diagnostyce i serwisowaniu silników elektrycznych, generatorów i transformatorów,
  • produkcji aparatów łączeniowych dla potrzeb sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajowych,
  • produkcji konstrukcji stalowych wielko i małogabarytowych na podstawie dokumentacji własnej i powierzonej,
  • wykonawstwie „pod klucz” obiektów kubaturowych, przemysłowych, użyteczności publicznej,
  • wykonawstwie instalacji technologicznych,
  • produkcji platform transportowych wraz z osprzętem.

W Spółce wdrożony został system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 : 2015 zintegrowany z Zakładową Kontrolą Produkcji wg EN 1090 – 2 do klasy EXC3.

Spółka posiada szereg certyfikatów i dopuszczeń w tym „Ocenę zdolności do przeprowadzania remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem wg PN-EN 60079-19:2011” oraz „Dopuszczenie aparatów łączeniowych produkowanych w ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. do stosowania ich na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, których parametry potwierdza aktualny „Certyfikat zgodności” wydany przez Instytut Kolejnictwa.

Produkty i usługi oferowane przez ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. wyróżnia najwyższa jakość wykonania, co w powiązaniu ze znakomitą zdolnością płatniczą sprawia, że przez Odbiorców i Dostawców Spółka postrzegana jest jako niezawodny partner w biznesie.