Specjalizujemy się w remontach maszyn elektrycznych wirujących SN i NN:

 • silników prądu zmiennego (klatkowych i pierścieniowych),
 • generatorów i wzbudnic,
 • silników specjalnego wykonania w tym w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX),
 • prądnic indukcyjnych,
 • silników i prądnic prądu stałego.

Zakres wykonywanych prac obejmuje między innymi:

 • przepakietowania blach magnetycznych stojanów i wirników,
 • produkcję uzwojeń (cewek),
 • przezwojenia stojanów w klasie izolacji „F”,
 • wymiany oraz modernizacje klatek wirników,
 • wykonywanie i regeneracje wałów wirników,
 • regeneracje i izolowanie tarcz łożyskowych,
 • montaże czujników temperatury w uzwojeniach stojanów oraz w węzłach łożyskowych,
 • montaże grzałek antykondensacyjnych w stojanach silników,
 • remonty komutatorów,
 • regeneracje głowic pierścieni ślizgowych i szczotkotrzymaczy,
 • wyważanie zespołów wirujących.

Usługa ma na celu wyraźną poprawę parametrów maszyn i urządzeń wirujących lub osiągniecie cech wymaganych przez Zleceniodawcę.

Oferujemy między innymi:

 • modernizacje układów wentylacyjnych silników (redukcja hałasu),
 • zmniejszenie strat i poprawę współczynnika sprawności,
 • modernizacje klatek wirników,
 • modernizacje węzłów łożyskowych, w tym zmianę ułożyskowania, zabezpieczenie przed prądami wałowymi,
 • zmiany parametrów silnika, w tym napięcia zasilającego, mocy, prędkości obrotowej,
 • poprawy izolacji głównej oraz izolacji zwojowej,
 • przystosowanie układów izolacyjnych do zasilania przekształtnikowego,
 • zapobieganie zawilgoceniu silników poprzez wykonanie instalacji i montaż grzałek antykondensacyjnych,
 • wymiany skrzynek zaciskowych starej generacji na atestowane skrzynki zaciskowe z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.

Prawidłowość wykonanych prac potwierdzają wyniki prób międzyoperacyjnych i końcowych przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami stosownych grup norm PN-EN 60034, PN-E-04700, PN-EN IEC 60079, ISO 10816 oraz wewnętrznymi planami kontroli ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji odnośnie remontów, diagnostyki oraz terminów realizacji udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

+48 13 437 53 18 do 321
+48 661 342 700
+48 785 992 684
+48 693 478 472
+48 661 611 322
+48 607 393 718
marketing