Specjalizujemy się w prefabrykacji różnorodnych konstrukcji stalowych. Nasze możliwości produkcyjne sięgają 6000t konstrukcji stalowych rocznie. Zadania realizujemy w oparciu o dokumentację własną i powierzoną.

Oferta ZPRE Jedlicze” Sp. z o.o. obejmuje między innymi:

  • słupy kratowe linii przesyłowych WN,
  • konstrukcje wsporcze pod aparaturę dla stacji elektroenergetycznych,
  • zbiorniki mało i wielkogabarytowe (w tym również te ze stali kwasoodpornej),
  • ramy maszyn górniczych, zsypy, szyby, dozowniki,
  • konstrukcje kanałów spalin, dyfuzorów, podpór, estakad,
  • ciągi technologiczne i przemysłowe,
  • elementy maszyn przemysłowych,
  • konstrukcje podstacji trakcyjnych,
  • obudowy rozdzielnic.

Jakość prac zrealizowanych przez ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. potwierdzona jest licznymi referencjami oraz listami polecającymi.

Pracujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2015 zintegrowany z wdrożoną w Spółce Zakładową Kontrolą Produkcji wg PN EN 1090-1 do wytwarzania budowlanych konstrukcji nośnych do klasy EXC3 włącznie oraz certyfikatem zgodności prowadzonych prac spawalniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2.

Szczegółowych informacji odnośnie oferowanych konstrukcji udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

+48 13 437 53 16
+48 13 437 53 17
+48 726 267 390
+48 601 853 346
marketing