Zakres wykonywanych prac obejmuje między innymi:
• montaż hal przemysłowych
• montaż kanałów technologicznych
• montaż zespołów odsiarczania, odpylania, odazotowania
• montaż w zakresie pipingu wraz z izolacją
• montaż podestów obsługowych
• montaż torowisk oraz belek podsuwnicowych
• montaż schodów stalowych
• montaż konstrukcji wsporczych
• montaż wież oraz masztów
• montaż wzmocnień oraz podkonstrukcji wsporczych na istniejących obiektach.

Jakość prac zrealizowanych przez ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. potwierdzona jest licznymi referencjami oraz listami polecającymi dla obiektów różnego typu oraz konstrukcji.

Prawidłowość wykonanych prac potwierdzają wyniki prób międzyoperacyjnych i końcowych przeprowadzanych zgodnie z wewnętrznymi planami kontroli ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji w zakresie montażu instalacji technologicznych udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Dyrektor Kontraktu
+48 604554032
p.sobieraj@zpre-jedlicze.com.pl
Inżynier Budowy
+48 692445153
j.brynecka@zpre-jedlicze.com.pl