Specjalizujemy się w usługach diagnostyczno – serwisowych:

 • maszyn elektrycznych wirujących SN i NN,
 • transformatorów SN.

W ramach usług diagnostycznych stanowiących podstawę planowania i przeprowadzania remontów oferujemy: 

 • kompleksową diagnostyka elektryczną,
 • kompleksową diagnostyka wibroakustyczną,
 • kompleksową diagnostykę mechaniczną.

W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzamy szereg czynności serwisowych obejmujących między innymi:

 • osiowanie zespołów maszynowych,
 • korekty posadowień zespołów maszynowych,
 • wyważanie układów wirujących w łożyskach własnych,
 • dopasowania i korekty luzów łożysk ślizgowych,
 • korekty szczelin powietrznych i ustawianie wirników w polu magnetycznym.

W ramach kompleksowych usług diagnostycznych oferujemy między innymi:

 • pomiary przekładni i sprawdzenie grup połączeń,
 • pomiary rezystancji i próby wytrzymałości izolacji,
 • próby stanu jałowego i zwarcia pomiarowego,
 • sprawdzenie działania przełączników zaczepów,
 • badanie oleju transformatorowego.

Prace wykonywane w ramach serwisu obejmują między innymi:

 • demontaże i montaże transformatorów w komorach transformatorowych,
 • uszczelnienia kadzi i radiatorów bez opróżniania oleju,
 • łączenie do pracy równoległej.
 • pomiary końcowe.

W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzamy szereg czynności serwisowych, które realizowane są
w miejscu posadowienia maszyn i urządzeń elektrycznych jak również w zakładzie remontowym Spółki.

Prace realizowane są przez wysoko wykwalifikowanych diagnostów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Badania i kryteria oceny pomiarów przeprowadzane są w oparciu o zapisy grup norm ISO 10816,
PN-E-04700, PN-EN IEC 60079,  PN-EN 60076, PN-81/E-4070, PN-EN 60296 oraz w oparciu o wewnętrzne plany kontroli ZPRE Jedlicze” Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji odnośnie diagnostyki, serwisu oraz terminów realizacji udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

+48 13 437 53 18 do 321
+48 661 342 700
+48 785 992 684
+48 693 478 472
+48 661 611 322
+48 607 393 718
marketing