Close

Wykonawstwo

Specjalizujemy się w:

  • wykonawstwie obiektów kubaturowych przemysłowych,
  • montażu instalacji technologicznych,
  • montażu konstrukcji stalowych.

Zakres prac obejmuje między innymi:
• montaż hal przemysłowych,
• montaż podestów magazynowych,
• wykonywanie obudów ścian,
• wykonywanie pokryć dachów,
• wykonywanie prac obróbkowych i wykończeniowych,
• dostawa i montaż systemów rynnowych,
• montaż stolarki okiennej, drzwiowej, bramowej,
• wykonywanie prac ogólnobudowlanych – prace ziemne, żelbetowe, izolacyjne.

Zakres prac obejmuje między innymi:
• montaż kanałów technologicznych wraz z izolacją oraz oblachowaniem,
• montaż elementów zespołów instalacyjnych – filtry, cyklony, silosy,
• montaż aparatów, urządzeń, wentylatorów, modułów, króćców itp.,
• montaż w zakresie pipingu wraz izolacją,
• montaż zespołów odsiarczania, odpylania, odazotowania,
• montaż konstrukcji wsporczych pod instalacje.

Zakres wykonywanych prac obejmuje między innymi:
• montaż hal przemysłowych,
• montaż kanałów technologicznych,
• montaż zespołów odsiarczania, odpylania, odazotowania,
• montaż w zakresie pipingu wraz z izolacją,
• montaż podestów obsługowych,
• montaż torowisk oraz belek podsuwnicowych,
• montaż schodni stalowych,
• montaż konstrukcji wsporczych,
• montaż wież oraz masztów,
• montaż wzmocnień oraz podkonstrukcji wsporczych na istniejących obiektach.

Jakość prac zrealizowanych przez ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. potwierdzona jest licznymi referencjami oraz listami polecającymi.

Szczegółowych informacji w zakresie dotyczącym wykonawstwa i montażu udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

+48 604 554 032
+48 692 445 153
p.sobieraj
j.brynecka