Charakterystyki techniczne oferowanych produktów zawierają karty katalogowe zamieszczone bezpośrednio pod galerią.

Sieci trakcyjne
Podwieszenia rurowe

 • Zespoły konstrukcji mocujących wysięgniki, zespoły specjalne
 • Podzespoły, detale samodzielne osprzętu
 • Zespoły połączeń elektrycznych sieci jezdnych, odłączników i odgromników
 • Podzespoły osprzętu
 • Wyroby gotowe


Katalog zawiera informację o sieciach trakcyjnych tramwajowych:

 • Zamocowania zespołu odłącznika i rozłącznika
 • Napędy
 • Odłączniki i rozłączniki trakcyjne
 • Konstrukcje montujące
 • Wsporniki
 • Cięgna trakcyjne

Odłącznik jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z: podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych i zestyków prądowych kompletnych.

Odłącznik z uszyniaczem jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z: podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych i wysięgnika z zestykiem uszyniającym.

Rozłącznik jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z: podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych i rożków umożliwiających gaszenie łuku elektrycznego.

Rozłącznik z uszyniaczem jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z: podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych, rożków umożliwiających gaszenie łuku elektrycznego oraz wysięgnika z zestykiem uszyniającym.

Rozłącznik jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z: podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych i rożków.

Rozłącznik jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych, rożków i uziemnika ze
stykiem uszyniającym.

Napęd umożliwia dokonywanie operacji otwierania i zamykania łączników poprzez ruch posuwisto-zwrotny cięgna rurowego. Obudowę napędu silnikowego stanowi szafka stalowa cynkowana ogniowo przystosowana do zamykania na kłódkę.

Napęd silnikowy umożliwia otwieranie i zamykanie łączników trakcyjnych poprzez ruch posuwisto-zwrotny cięgna rurowego. Obudowę napędu stanowi szafka stalowa wykonana z blachy nierdzewnej wyposażona w dwa zamki z możliwością założenia kłódek.

Napęd silnikowy umożliwia otwieranie i zamykanie łączników trakcyjnych poprzez ruch posuwisto-zwrotny cięgna rurowego. Mechanizm napędu znajduje się w szafce wykonanej ze stali nierdzewnej. Szafka napędu mocowana jest do słupa trakcji przy pomocy odpowiednich konstrukcji.

Napęd ręczny składa się z: podstawy, dźwigni, rękojeści, uchwytu z blokadą przystosowaną do zamykania na kłódkę. Przystosowany jest do zamocowania na słupie trakcyjnym za pomocą konstrukcji mocującej dostosowanej do typu słupa trakcyjnego.

Napęd ręczny składa się z: podstawy, dźwigni, rękojeści, uchwytu z blokadą przystosowaną do zamykania na kłódkę. Przystosowany jest do zamocowania na słupie trakcyjnym za pomocą konstrukcji mocującej dostosowanej do typu słupa trakcyjnego.

Aparaty produkowane przez ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. wyróżnia wysoka jakość wykonania oraz niezawodność. Posiadają „Dopuszczenie do stosowania  na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” oraz parametry potwierdzone aktualnym „Certyfikatem zgodności” wydanym przez Instytut Kolejnictwa.

Szczegółowych informacji odnośnie oferowanych aparatów udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

+48 13 437 53 16
+48 726 267 390
marketing
j.surma