Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przykładowych realizacji w każdym z obszarów aktywności gospodarczej Spółki.

Przeprowadziliśmy szereg remontów i modernizacji w tym:

 1. Przezwojenie wraz z modernizacją wzbudnicy typu WGT – 2700 – 500; 1150kVA.
 2. Remont kapitalny stojana i wirnika hydrogeneratora H-1; typ GS237; moc 4400MVA; 6kV.
 3. Remont kapitalny stojana i wirnika silnika typu SAS 1812; moc 2750kW; 6kV.
 4. Przezwojenie stojana silnika kompresora 930MK1C typu CT10Y16; moc 3700 kW; 10 kV.
 5. Remont stojana silnika typu 1-MC-02; moc 4400kW; 6kV.
 6. Remont kapitalny transformatora typu TAO 8000/15; moc 8000kVA; 15/6kV.
 7. Remont kapitalny bębna elektromagnetycznego typ MDM120/200 10700W
 8. Przezwojenie autotransformatora suchego typu TLHO 24/9103; 6810kVA.
 9. Przezwojenie autotransformatora suchego typu TLHO 24/9103; 6810kVA.

Zrealizowaliśmy dostawy aparatów łączeniowych trakcyjnych dla budów i modernizacji prowadzonych m.in. na liniach kolejowych:

 • nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski,
 • E59 na odcinku Dobiegniew – Słonice,
 • E20 na odcinku Warszawa-Poznań,
 • NR 99 CHABÓWKA – ZAKOPANE,
 • C-E 65 na odc. Chorzów Batory -Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo.

Do najważniejszych realizacji w tym zakresie działalności ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. zaliczamy:

 1. Dostawę konstrukcji stalowych pod aparaturę oraz konstrukcji bramek stacyjnych w związku z przebudową oraz budową rozdzielni 400kV w Kozienicach, Żydowie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy.
 2. Dostawę wież oświetleniowych w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie – budowa oświetlenia boiska, toru oraz parku maszyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
 3. Wykonanie konstrukcji stalowych wież widokowych: Świeradów Zdrój, Różanka, oraz stalowych wież obserwacyjnych: Skryhiczyn, Uchańska, Ichniszów.
 4. Prefabrykację konstrukcji trzonu prowadniczego z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ogniowym na terenie budowy szybu L-6 w ramach realizacji inwestycji pt. „Budowa kompleksu szybowego wraz z logistyką transportu w ramach projektu – Zmiana funkcji szybu L-6 na materiałowo – zjazdowy”.
 5. Wykonanie konstrukcji stalowych w ramach projektu pn. „Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
 6. Dostawę konstrukcji 22 platform lęgowych dla rybołowów na słupy WN na terenie nadleśnictw północno-zachodniej Polski.
 7. Dostawę i montaż konstrukcji stalowych łącznika komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Pirometalurgii na dziale odciągów PZ w HMG I”.
 8. Wykonanie konstrukcji kanałów spalin wraz z podporami w ramach modernizacji Elektrociepłowni Kortowo.
 9. Dostawę konstrukcji słupów 400 kV w związku z budową linii 400 kV: Kozienice – Siedlce, Bydgoszcz Zachód – Jasiniec, Aglomeracja warszawska – Siedlce, Ełk Bis – Granica Państwa.
 10. Dostawę i montaż konstrukcji słupów 400 kV w związku z rozbudową i modernizacją linii 220/110kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400kV.
 11. Wykonanie prototypowych słupów 220 kV wraz z testami wytrzymałościowymi w związku z budową linii 220 kV Recław – Glinki.

W ramach tego zakresu aktywności gospodarczej zrealizowaliśmy między innymi:

 1. Dostawę i montaż instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania na terenie MPEC Olsztyn – ciepłownia Kortowo – łącznie około 700t.
 2. Wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowych platformy pieca wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w ramach zadania pn. „Opracowanie technologii ciągłej produkcji laminatów dla szerokiego spektrum tworzyw termoplastycznych ze szczególnym uwzględnieniem włókien nieorganicznych w szczególności ciągłego włókna bazaltowego”.
 3. Budowę hali produkcyjnej w Krośnie dla Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.
 4. Budowę hali magazynowej z wewnętrznymi instalacjami w Miejscu Piastowym – 451m2 dla M-Bud Warszawa Sp. z o.o.
 5. Budowę wolnostojącego budynku usługowego – kryty kort tenisowy z zapleczem sanitarnym w trybie EPC w Krośnie – 784m2 dla WAYSS FREYTAG Sp. z o.o.
 6. Budowę Hali produkcyjnej do wytwarzania konstrukcji stalowych w miejscowości Jedlicze – 2726m2 dla Budomex Sp. z o.o.
 7. Budowę hali wraz z instalacjami w miejscowości Jasienica Rosielna – 874m2 dla Multi Stone Sp. z o.o.
 8. Rozbudowę budynku produkcyjnego – hala końcowa obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową w Krośnie – 1862m2 dla Panmar Sp. J.
 9. Budowę innowacyjnego centrum produkcyjno – usługowego w tym budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym w Szczepańcowej – 1794m2 (Fabryka 4×4).
 10. Budowę nowatorskiej bazy surowcowej z autorskimi rozwiązaniami technologicznymi – w wyniku prac powstało 11 wiat przeznaczonych na składowanie i magazynowanie materiałów o łącznej powierzchni zabudowy równej 5 741,22 m2 dla Panmar Wood Sp. z o.o.
 11. Budowę hali magazynowo – logistycznej wraz z wiatą załadunkową na terenie zakładu PANMAR w Krośnie – 3975m2 dla Panmar Sp. J.
 12. Budowę hali produkcyjno – magazynowej w Krośnie – 1820m2 dla Laminex.

Laboratoria pomiarowe produkcji ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. funkcjonują między innymi w takich lokalizacjach jak:

 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • PGE Dystrybucja S.A.
 • PKP Energetyka S.A.