Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością
Inspektor BHP
mail
bhp
Sekcja Remontów i Diagnostyki Maszyn Elektrycznych
Sekcja Aparatów Łączeniowych Sieci Trakcyjnych
Sekcja Konstrukcji Stalowych
Sekcja Obiektów Kubaturowych Przemysłowych
Sekcja Platform Transportowych