Rozłączniki napowietrzne z naszej oferty przeznaczone są do przewodzenia prądów ciągłych i zwarciowych oraz dokonywania czynności łączeniowych w zakresie prądów nieprzekraczających znamionowej wartości prądu ciągłego rozłącznika. Wśród wielu zalet rozłączników napowietrznych z naszej oferty można wymienić: niewielkie wymiary i wagę rozłączników napowietrznych, srebrzone styki robocze, duży prąd znamionowy, zwartą budowę, wysoką trwałość mechaniczną oraz niezawodność.

Rozłącznik jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z: podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych i rożków umożliwiających gaszenie łuku elektrycznego.

Rozłącznik z uszyniaczem jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z: podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych, rożków umożliwiających gaszenie łuku elektrycznego oraz wysięgnika z zestykiem uszyniającym.

Rozłącznik jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z: podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych i rożków.

Rozłącznik jest jednobiegunowym aparatem elektrycznym składającym się z podstawy stałej, podstawy ruchomej, izolatorów, szyn prądowych, zestyków prądowych kompletnych, rożków i uziemnika ze
stykiem uszyniającym.

Aparaty produkowane przez ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. wyróżnia wysoka jakość wykonania oraz niezawodność. Posiadają „Dopuszczenie do stosowania  na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” oraz parametry potwierdzone aktualnym „Certyfikatem zgodności” wydanym przez Instytut Kolejnictwa.

Szczegółowych informacji odnośnie oferowanych aparatów udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

+48 13 437 53 16
+48 726 267 390
marketing
j.surma