Specjalizujemy się w remontach transformatorów SN produkcji krajowej i zagranicznej:

  • olejowych,
  • suchych,
  • w wykonaniu specjalnym.

Zakres wykonywanych prac obejmuje między innymi:
• wymiany uzwojeń górnego napięcia,
• wymiany lub regeneracje uzwojeń dolnego napięcia,
• wymiany lub regulacje przełączników zaczepów,
• naprawy mechaniczne rdzeni i obudów,
• wymiany uszczelnień,
• wymiany izolatorów,
• odwirowanie lub wymianę oleju transformatorowego,
• wymiany radiatorów i uszczelnień radiatorów,
• naprawy mechaniczne.

Opierając się na potencjale kadry inżynierskiej oraz wieloletnim doświadczeniu, przeprowadzamy remonty modernizacyjne transformatorów .

Oferujemy między innymi:
• zmiany przekładni ,
• zmiany grup połączeń,
• zmiany klasy cieplno-odpornościowej izolacji,
• zmiany intensywności chłodzenia poprzez zastosowanie nowoczesnych radiatorów.

Prawidłowość wykonanych prac potwierdzają wyniki prób międzyoperacyjnych i końcowych przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami stosownych grup norm PN-EN 60034, PN-E-04700, PN-EN IEC 60079, ISO 10816 oraz wewnętrznymi planami kontroli ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji odnośnie remontów, diagnostyki oraz terminów realizacji udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

+48 13 437 53 18 do 321
+48 661 342 700
+48 785 992 684
+48 693 478 472
+48 661 611 322
+48 607 393 718
marketing