Przeznaczenie

Urządzenie UCI-40-07 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych mat i dywanów izolacyjnych o wymiarach maskownicy i elektrody WN 400mm x 400mm, 600mm x 600mm i 700mm x 700mm. Dzięki swej budowie urządzenie może badać dywaniki elektroizolacyjne w następujących klasach: 0, 1, 2, 3, 4.

Charakterystyka techniczna

Urządzenie do badań drążków izolacyjnych UCI-40-07 składa się z: ramy, do której przymocowane są izolatory, blachy stanowiącej elektrodę uziemioną oraz elektrody WN. Urządzenie jest proste i funkcjonalne w swej budowie. Dzięki zamontowanym kołom jezdnym z hamulcami urządzenie można swobodnie przemieszczać.

Zalety

  • funkcjonalność urządzenia,
  • łatwy montaż,
  • możliwość badania mat w klasach: 0, 1, 2, 3, 4,
  • możliwość swobodnego przemieszczania

Dane techniczne

Napięcie probiercze izolacji obwodów wysokiego napięcia: 40kV
Masa [kg]: 180kg
Wymiary sprawdzanych dywaników: 400mm x 400mm
Wymiary sprawdzanych dywaników:  600mm x 600mm
Wymiary sprawdzanych dywaników:  700mm x 700mm

Środowisko pracy:
Temperatura: 18 – 28°C
Wilgotność względna: 45-75%
Stopień ochrony: IP 00

Urządzenie do badania mat i dywaników elektroizolacyjnych UCI -40-07
Urządzenie do badania mat i dywaników elektroizolacyjnych UCI -40-07