Przeznaczenie

Stanowisko do badania wskaźników napięcia i faz pozwala na pomiar napięcia progowego oraz wpływu napięcia zakłócającego w fazie zgodnej i przeciwnej. W zależności od potrzeb możliwe jest sprawdzenie poprawności działania wskaźników napięcia typu pojemnościowego (wg normy PN-IEC 61243-1 : 2007) dla napięć do 52 kV oraz powyżej 52 kV. Stanowisko wraz z przesuwnikiem fazowym umożliwia badanie uzgadniaczy faz na napięcie do 36 kV.

Charakterystyka techniczna

Stanowisko zbudowane jest z elektrody pierścieniowej oraz kulistej, które są umieszczone na postawie jezdnej. Do stanowiska doprowadzane jest napięcie przemienne o wartości zależnej od typu badanego wskaźnika. Do badania uzgadniacza faz dodatkowo wykorzystuje się przesuwnik fazowy, który jest dostosowany do stanowiska. Umożliwia wykonywanie badań uzgadniaczy faz na napięcie do 36kV zgodnie z normą PN-EN-61481

Zalety

  • lekka konstrukcja
  • spełnia wymagania aktualnych norm
  • możliwość swobodnego przemieszczania

Dane techniczne

Stanowisko do badania wskaźników napięcia SBW-1 do 52 kV
Wymiary stanowiska: wysokość 1900 mm , pierścień ø 550 mm, kula ø60 mm
Napięcie probiercze: do 52 kV
Masa: 20 kg
Stopień ochrony IP: 00

Stanowisko do badania wskaźników napięcia SBW-2 powyżej 52 kV
Wymiary stanowiska: wysokość 3150 mm , pierścień ø 1050 mm, kula ø100 mm
Napięcie probiercze: powyżej 52 kV
Masa: 30 kg
Stopień ochrony IP: 00

Przesuwnik fazowy
Napięcie wejściowe: 400 V
Regulacja kąta przesunięcia: 0÷360o
Napięcie sterujące: 24 V
Wymiary: 280x700x700
Masa: 90 kg

Stanowisko do badania wskaźników napięcia
Stanowisko do badania wskaźników napięcia