Przeznaczenie

Rezystory tłumiące zapewniają ochronę przed przepięciami powstającymi podczas wykonywania badań sprzętu dielektrycznego. Wartości oporów są dobierane indywidualnie i w zależności od potrzeb. Rozwiązanie to zapewnia maksymalną ochronę układu pomiarowego oraz zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia transformatora probierczego.

Charakterystyka techniczna

Zestaw składa się z dwóch rezystorów tłumiących, które są mocowane na odczepach WN transformatora 110kV oraz 40 kV. Oporność rezystora jest dobierana indywidualnie w zależności od zastosowania. Część wewnętrzna została wykonana z wysokiej klasy rezystorów mocowanych na specjalnych krążkach zapewniających odpowiedni poziom izolacji. Całość została zamknięta w obudowie w kształcie walca z wyprowadzeniem przepustu WN.

Zalety

  • prosta budowa
  • przystosowany do pracy z transformatorem probierczym ZTP 40 oraz ZTP 110/55/40/20
  • lekka waga
  • czułość na zwarcia udarowe

Dane techniczne

Rezystor tłumiący 110 kV :
Gabaryty rezystora: ø100 mm x 565 mm
Masa: 4,5 kg
Rezystor tłumiący 40 kV :
Gabaryty rezystora: ø100 mm x 415 mm
Masa: 3,5 kg

Zestaw rezystorów tłumiących