Dla naszego Partnera biznesowego, Spółki budowlanej o zasięgu globalnym, realizującej projekty w kraju i za granicą w branży budowlanej, wytwarzamy wraz z malowaniem konstrukcję stalową estakady kratowej obiektu energetycznego, który będzie wykorzystywał biomasę jako paliwo przy wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Przedmiotem produkcji są przestrzenne kratowe słupy podpierające również przestrzenne belki dla zamontowania instalacji przesyłowej Czytaj Dalej