Close

Warszawa – montaż konstrukcji skraplacza

Trwa montaż instalacji skraplacza, realizowany przez nas na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Całość zadania to prawie 1000 ton konstrukcji stalowych, orurowania i instalacji. Dziękujemy zespołom PoscoE&C, MZRB i innym interesariuszom projektu. Zapraszamy do współpracy przy projektach infrastrukturalnych.

Zobacz Także