Close

Realizacja ram (tzw. skidów)

Jednym z ostatnich projektów zrealizowanych przez ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. na zlecenie PGNiG Technologie S.A. było wykonanie konstrukcji stalowej ram (skidów).

Konstrukcja stalowa została wykonana zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną i oczekiwaniami Zamawiającego.

Dziękujemy za zaufanie.

Zobacz Także