Przeznaczenie

Parking dla Gooseneck GN 36T przeznaczony jest do parkowania Gooseneck GN 36T.

Charakterystyka techniczna

  • wykonany z stali gatunkowej,
  • zabezpieczony antykorozyjnie.

Zalety

  • zoptymalizowana konstrukcja,
  • zapewnia bezpieczeństwo i porządek w miejscu przechowywania Gooseneck GN 36T.
Parking dla Gooseneck GN 36T
Parking dla Gooseneck GN 36T