Close

Montaż skraplacza ACC na inwestycji Rozbudowy i Modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie.

W ramach montażu skraplacza ACC na inwestycji Rozbudowy i Modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie firma ZPRE Jedlicze Sp. z o.o.  realizuje prace związane z montażem konstrukcji wsporczej, platform wentylatorów, mostków wentylatorów, podkonstrukcji pod wymienniki, wymienników, kanałów pary oraz instalacje i urządzenia wśród których należy wyróżnić wentylatory oraz zbiorniki.

Masa wszystkich elementów szacowana jest na ok. 975 ton. Wszelkie prace prowadzone są głównie na poziomie 32 m od poziomu gruntu, zaś najwyższy element będzie montowany na wysokości aż 45 m od poziomu gruntu.

Prócz prac związanych z montażem prowadzone są także prace spawalnicze. Prace te są   realizowane bezpośrednio przy rurociągach, a także na połączeniach kanału pary. Tutaj warto zaznaczyć, iż średnica kanału pary w najszerszym punkcie wynosi 3 m.

Cała instalacja składa się  6 wentylatorów oraz 68 wymienników ciepła, a każdy o masie ok 4 tony.

Dodatkowo – cała konstrukcja zostanie obudowana ścianą wiatrową z blachy trapezowej, co również stanowi przedmiot naszego zlecenia.

Generalnym Wykonawcą prowadzonych prac jest POSCO E&C zaś  Zleceniodawcą  dla ZPRE Jedlicze Sp z o.o.  – Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.

Zobacz Także