Close

Instalacja MPEC

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nowe inwestycje miasta Olsztyn. Można tam zaobserwować efekt modernizacji Ciepłowni Kortowo w Olsztynie. ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. realizowało tam duży zakres robót budowlanych – była to dostawa i montaż konstrukcji stalowych na potrzeby instalacji, montaż izolacji termicznych elementów oraz instalacji orurowania łączącego urządzenia, systemu transportu produktu końcowego wraz z montażem urządzeń technologicznych. Całość wchodzi w zakres instalacji odpylania i odsiarczania spalin. Projekt realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.

https://youtu.be/6oqe7iLsW_A

Zobacz Także