Wyszukiwarka

Adres do korespondencji:

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.

ul. Kurkowskiego 86

38-460 Jedlicze
_________________________

e-mail: zpre@zpre-jedlicze.com.pl
_________________________

Telefony:

Biuro Zarządu:
+48 13 4375305

Biuro Marketingu:

Sekcja Konstrukcji Stalowych
+48 13 4375320
+48 13 4375326
+48 13 4375316

Sekcja Aparatów Elektrycznych
+48 13 4375337

Sekcja Remontów i Serwisu
Urządzeń Elektrycznych
+48 13 4375318
+48 13 4375301

Biuro Zakupów:
+48 13 4375331
+48 13 4375332

_________________________

 

 FAX:
+48 13 4375304

_________________________

Dane Rejestrowe:
ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 4.300.000 zł
NIP: 684-22-05-591
KRS: 0000080599
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
_________________________

Klauzula informacyjna RODO: Plik

 

 

Transformatory

 

Wykonujemy remonty i naprawy wszystkich typów transformatorów średnich napięć produkcji krajowej i zagranicznej (suche, olejowe, specjalne). Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje między innymi:

 • wymianę uzwojeń górnego napięcia,
 • wymianę lub regenerację uzwojeń dolnego napięcia,
 • wymianę lub regulację przełączników zaczepów,
 • naprawy mechaniczne rdzeni i obudów,
 • wymianę uszczelnień,
 • wymianę izolatorów,
 • odwirowanie lub wymianę oleju transformatorowego,
 • wymianę radiatorów i uszczelnień radiatorów,
 • naprawy mechaniczne.

Prawidłowość prowadzonych prac potwierdzają wyniki prób międzyoperacyjnych i końcowych przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami normy PN-81/E-4070/01, PN-EN 60296 oraz wewnętrznym planem kontroli ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o..

Przeprowadzamy również modernizacje transformatorów w zakresie obejmującym między innymi:

 • zmiany przekładni transformatorowych,
 • zmiany grup połączeń,,
 • zmiany klasy ciepło-odpornościowej izolacji,
 • zmiany intensywności chłodzenia poprzez zastosowanie nowoczesnych radiatorów.

Świadczymy również usługi diagnostyczno-serwisowe bezpośrednio u Zleceniodawców. Nasze "mobilne" ekipy pracowników w samochodach serwisowych wykonują:

 • demontaże i montaże transformatorów w komorach transformatorowych,
 • uszczelnienia kadzi i radiatorów bez opróżniania oleju,
 • łączenie do pracy równoległej,
 • pomiary końcowe,
 • oceny stanu technicznego,
 • oceny układu izolacyjnego,
 • transport.

Tak szeroki zakres oferowanych przez nas usług gwarantuje przeprowadzenie kompleksowego remontu i modernizacji, a Zleceniodawcy daje pewność bezproblemowej pracy maszyn co najmniej w okresie gwarancji i rekojmi.

 

   KONTAKT:                                                                              
   Ryszard Lubaś                                                                     
   tel. +48 13 4375319  ;  e-mail: r.lubas@zpre-jedlicze.com.pl