Wyszukiwarka

Adres do korespondencji:

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.

ul. Kurkowskiego 86

38-460 Jedlicze
_________________________

e-mail: zpre@zpre-jedlicze.com.pl
_________________________

Telefony:

Biuro Zarządu:
+48 13 4375305

Biuro Marketingu:

Sekcja Konstrukcji Stalowych
+48 13 4375320
+48 13 4375326
+48 13 4375316

Sekcja Aparatów Elektrycznych
+48 13 4375337

Sekcja Remontów i Serwisu
Urządzeń Elektrycznych
+48 13 4375318
+48 13 4375301

Biuro Zakupów:
+48 13 4375331
+48 13 4375332

_________________________

 

 FAX:
+48 13 4375304

_________________________

Dane Rejestrowe:
ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 4.300.000 zł
NIP: 684-22-05-591
KRS: 0000080599
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
_________________________

Klauzula informacyjna RODO: Plik

 

 

Remonty i Serwis Urządzeń Elektrycznych

 

Wykonujemy remonty kapitalne (zmiana na przezwojenia stojanów i wirników), remonty bieżące i naprawy maszyn elektrycznych wirujących niskiego i średniego napięcia ( 0,4 - 10,5 kV ), między innymi:

 • silniki prądu zmiennego (klatkowe i pierścieniowe),
 • prądnice indukcyjne,
 • silniki i prądnice prądu stałego,
 • generatory i wzbudnice,
 • silniki specjalnego wykonania,
 • silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX).

Zakres wykonywanych operacji podczas remontów obejmuje między innymi:

 • przeizolowanie i pakietowanie blach magnetycznych stojanów i wirników,
 • produkcję uzwojeń (cewek),
 • przezwojenie stojanów w klasie izolacji "F",
 • wymianę oraz modernizację klatek wirników,
 • wykonywanie i regenerację wałów wirników,
 • regenerację i izolowanie tarcz łożyskowych,
 • montaż czujników temperatury w uzwojeniach stojanów oraz w węzłach łożyskowych,
 • montaż grzałek antykondensacyjnych w stojanach silników,
 • remonty komutatorów,
 • regenerację głowic pierścieni ślizgowych i szczotkotrzymaczy
 • wyważanie zespołów wirujących.

Prawidłowość prowadzonych prac potwierdzają wyniki prób międzyoperacyjnych i końcowych, w tym układu izolacyjnego i węzłów łożyskowych, przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60034-1:2009 oraz wewnętrznym planem kontroli ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o..

Specjalizujemy się również w remontach modyfikacyjnych maszyn elektrycznych wirujących. Usługa ma na celu wyraźną poprawę ich parametrów lub osiągniecie cech wymaganych przez Zleceniodawcę usługi. Oferujemy między innymi:

 • modernizację układów wentylacyjnych silników (redukcja hałasu),
 • zmniejszenie strat i poprawę współczynnika sprawności,
 • modernizację klatek wirników,
 • modernizację węzłów łożyskowych, w tym: zmianę ułożyskowania, zabezpieczenie przed prądami wałowymi,
 • zmianę parametrów silnika, w tym: napięcia zasilającego, mocy, prędkości obrotowej,
 • poprawę izolacji głównej oraz izolacji zwojowej,
 • przystosowanie układu izolacyjnego silnika do do zasilania przekształtnikowego,
 • zapobieganie zawilgoceniu silników poprzez wykonanie instalacji i montaż grzałek antykondensacyjnych,
 • wymianę skrzynek zaciskowych starej generacji na atestowane skrzynki zaciskowe z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.

Świadczymy również usługi diagnostyczno-serwisowe bezpośrednio u Zleceniodawców. Nasze "mobilne" ekipy pracowników w samochodach serwisowych wykonują:

 • demontaże i montaże maszyn na stanowisku pracy,
 • ustawianie oraz osiowanie wyremontowanych maszyn, z wykorzystaniem sprzętu laserowego,
 • pełne pomiary podczas ruchu próbnego,
 • ocenę stanu łożysk tocznych,
 • ocenę stanu dynamicznego maszyn,
 • ocenę stanu uzwojeń,
 • ocenę wyosiowania,
 • transport.

Tak szeroki zakres oferowanych przez nas usług gwarantuje przeprowadzenie kompleksowego remontu i modernizacji, a Zleceniodawcy daje pewność bezproblemowej pracy maszyn co najmniej w okresie gwarancji i rekojmi.

 

   KONTAKT:
   Łukasz Marszał
   tel. +48 13 4375318  ;  e-mail:  l.marszal@zpre-jedlicze.com.pl