Wyszukiwarka

REKOMENDACJE

   CERTYFIKATY:   

 

Certyfikat Certyfikat wiarygodności wg. Creditreform potwierdzający znakomitą zdolność płatniczą ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o., uzyskany w dniu 22 maja 2015 r. ( zweryfikuj )

 

files/141103-Certyfikat_Instytut_Kol._obrys_OK%5B1%5D.jpg Certyfikat Zgodności CZ IK – 28/2014 wydany przez Instytut Kolejnictwa - Ośrodek Jakości i Certyfikacji potwierdzający, że produkowane w ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. rozłącznik napowietrzny trakcyjny, odłącznik napowietrzny trakcyjny i napęd silnikowy spełniają wymagania normy PN-EN 50123-4:2003 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Aparatura łączeniowa prądu stałego – Część 4: Napowietrzne rozłączniki izolacyjne prądu stałego, odłączniki i uziemniki. DN nr 02/04 Odłącznikowy napęd silnikowy.
ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. uzyskały prawo posługiwania się tym Certyfikatem do 20.10.2019 r.
files/141103-Certyfikat_Instytut_Kol._obrys_OK%5B1%5D.jpg

                                                                  

Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania wg. normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie produkcji, remontów urządzeń i maszyn elektrycznych, wyposażenia oraz konstrukcji stalowych i realizacji usług budowlanych.

Certyfikat ważny od 3.11.2018r do 02.11.2021r

 

Certyfikat zgodności prowadzonych prac spawalniczych w zakresie nośnych konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie z normą DIN EN ISO 3834-2.

Certyfikat uzyskano w dniu 14 sierpnia 2014 r. Zastąpił on wcześniejsze nasze potwierdzenia kompetencji w tym zakresie.

 

files/ZKP_PL_R.jpg

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg. normy EN 1090-1:2009 + A1:2011 dla konstrukcji nośnych na wszystkich typach budowli.

Certyfikat uzyskano w dniu 3 czerwiec 2014 r.

files/ZKP_PL_R.jpg

 

Certyfikat Instytutu Techniki Górniczej KOMAG potwierdzający zdolność ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. do wykonywania remontów maszyn i urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych - zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Certyfikat EX potwierdzający stosowanie organizacji i technologii do przeprowadzania remontów elektrycznych budowy przeciwwybuchowej zgodnie z normą PN-EN 60079-19:2011 gwarantujące ich bezpieczeństwo w czasie eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem.

 

   REFERENCJE :   

 

← Dalkia Łódż SA 
... remonty urządzeń elektrycznych i prace diagnostyczne wykonywane przez ZPRE
    "Jedlicze" Sp. z o.o. charakteryzuje wysoka jakość i terminowość ...

 

 EDF Polska SA →
... prace zostały wykonane w terminie, z należytą starannością    
i jakością oraz zgodnie z dokumentacją techniczną ...                                                                    

 

← GDF SUEZ Energia Polska SA 
... rekomendujemy ZPRE "Jedlicze" Sp. z o.o. jako profesjonalnego i
    wiarygodnego  Wykonawcę  całego  zakresu  usług  serwisowych  i
    remontowych silników elektrycznych ...

                               Kompania Węglowa SA Oddział KWK Knurów-Szczygłowice →
 ... zadanie zostało wykonane z należytą starannością i jakością w sposób   
zorganizowany i planowy przez wysokospecjalizowaną   
kadrę inżynieryjno-techniczną...                                                                                              

            

 

 

← Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o.
... możemy rekomendować Firmę ZPR "Jedlicze" Sp. z o.o. jako profesjonalnego
    i wiarygodnego wykonawcę prac w obszarze wszystkich maszyn elektrycznych ...

 

 Kombinat Koksowniczy "Zabrze" SA →
... ZPRE "Jedlicze" Sp. z o.o. to firma dysponująca wysoko    
wykwalifikowaną kadrą techniczną, pracownikami serwisu i diagnostyki ...

 

 

 

← Grupa Ożarów SA
... polecamy tą Spółkę jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera w zakresie
    serwisowania i wykonywania prac remontowych maszyn elektrycznych ...

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA →
... zobowiązania wynikające z zawartych zamówień    
Wykonawca zrealizował należycie ...

 

 

← ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.
... firma ZPRE "Jedlicze" dała się poznać jako solidny i rzetelny Wykonawca
   o dużej kulturze technicznej, posiadający wyspecjalizowaną kadrę techniczną,
   park maszynowy jak również długoletnie doświadczenie potrzebne do
   wykonywania przedmiotowych konstrukcji ...

 

ELFEKO S.A. →
... ZPRE "Jedlicze" Sp. z o.o. wykonała zakres zgodnie z wytycznymi    
dokumentacji technicznej i obowiązującymi normami ...

 

← PBE ELBUD POZNAŃ S.A.
... firma wykazuje profesjonalizm i wysoki poziom odpowiedzialności za
    wykonywaną pracę, reagując przy tym elastycznie na wiele nietypowych
    problemów pojawiających  się w trakcie realizacji ...

 

PILE ELBUD KRAKÓW  Sp. z o.o. →
... firma ZPRE "Jedlicze" Sp. z o.o. wykazała się dużą rzetelnością,    
terminowością i profesjonalizmem dostaw ...

 

← ELTEL Networks Olsztyn S.A.
... powierzone prace zostały zrealizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
    Ich jakość została zaakceptowana przez Zleceniobiorcę bez jakichkolwiek
    zastrzeżeń. Polecamy tę Firmę innym kontrahentom jako solidnego
    partnera do realizacji podobnych inwestycji ...

 

PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów →
...dostawy zostały zrealizowane należycie oraz    
spełniły wszystkie wymogi zamawiającego ...

 

← Selpol S.A.
... ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. dała się poznać jako solidny i rzetelny Wykonawca
    posiadający wyspecjalizowaną kadrę techniczną, park maszynowy jak również
    długoletnie doświadczenie ...

 

IDS-BUD S.A. →
... Polecamy tę Firmę innym kontrahentom jako solidnego Partnera    
do realizacji podobnych inwestycji ...