Wyszukiwarka

KOMUNIKATY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.2018r:

Na podstawie art. 504 k.s.h., Zarząd ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po raz drugi zawiadamia wspólników ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zamiarze połączenia ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedliczu, przy ul. Kurkowskiego 86, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080599 i Stalinwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krośnie, przy ul. Pużaka 24, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141460 na warunkach określonych w planie połączenia.

Zarząd ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedliczu, przy ul. Kurkowskiego 86, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080599 informuje ponadto, iż wspólnicy mogą zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Kurkowskiego 86,
w Biurze Zarządu z dokumentami połączenia, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. lub na stronie internetowej Spółki pod adresem Link

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2017r:

Zarząd ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia wspólników ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wznowieniu procesu połączenia spółek ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedliczu, przy ul. Kurkowskiego 86, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080599 i Stalinwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krośnie, przy ul. Pużaka 24, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141460.

 Połączenie nastąpi na podstawie i na warunkach określonych w podpisanym przez Zarządy ww. Spółek Planie Połączenia z dnia 29 września 2017r.     

Niniejsze zawiadomienie stanowi jednocześnie pierwsze zawiadomienie, wspólników ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zamiarze połączenia ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedliczu, przy ul. Kurkowskiego 86, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080599 i Stalinwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krośnie, przy ul. Pużaka 24, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141460, o którym mowa w art. 504 k.s.h.

 Zarząd ZPRE „Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedliczu, informuje ponadto, iż wspólnicy od dnia 15 grudnia 2017r. mogą zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Kurkowskiego 86, w Biurze Zarządu z dokumentami połączenia, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. lub na stronie internetowej Spółki pod adresem Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.09.2016r:   

ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. została uhonorowana prestiżowym tytułem „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w powiecie krośnieńskim” w dorocznym „Rankingu Firm Podkarpacia ZŁOTA SETKA” edycja 2016 rok, prezentującym największe firmy z południowo-wschodniej Polski.

files/zlota_setka.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.09.2016r:   W dniach 20 – 23 września 2016r. w Berlinie odbyła się cykliczna impreza targowa „Innotrans 2016”, podczas której  ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. prezentowała swoją ofertę skierowaną do odbiorców z branży kolejowej i tramwajowej.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tych dniach odwiedzili nasze stoisko. Dziękujemy za ciekawe spotkania oraz wymianę cennych doświadczeń, które pomogą w ciągłym udoskonalaniu naszej oferty.
files/stoisko_B.jpg

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.09.2016r:  

W dniach 13 – 15 września 2016r. w Bielsku – Białej odbyły się 29 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie „ENERGETAB 2016”, podczas których  ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. zaprezentowało swoją ofertę dla odbiorców z branży elektroenergetycznej. Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością ze strony odwiedzających,  odwiedziło go blisko 300 osób, reprezentujących cały przekrój zawodowy z branży elektroenergetycznej, począwszy od uczniów i studentów kierunków elektrycznych, po projektantów, handlowców, specjalistów technicznych i przedstawicieli zarządów firm działających w tej branży.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Dziękujemy za poświęcony czas i wymianę cennych doświadczeń, które pomogą w doskonaleniu naszej oferty.

 files/stoisko_BB.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2016r: 

W ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. oddano do użytkowania nowo wybudowaną, nowoczesną  halę przemysłową Wydziału Mechanicznego o powierzchni użytkowej 2,6 tyś m2. Jest to w tej chwili największa hala przemysłowa na terenie spółki. W jej wnętrzu zamontowane są trzy suwnice o udźwigu 5 ton i jedna o udźwigu 8 ton. Nowa hala zwiększa nasz potencjał wytwórczy, a także pozwoli nam na optymalizację operacyjną prowadzonych procesów technologicznych. Przyczyni się również do obniżenia kosztów logistyki wewnątrzzakładowej. 

files/Hala_PWM_1.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2016r: W dniu 11.05.2016r została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dla przedsiębiorstw zmiana nazwy spółki w 100 % zależnej od ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. , z dotychczasowej: KPB-Ślusarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie na nową nazwę: STALINWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.12.2015r: W dniu 23.12.2015r ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. zakupiła od KPB S.A. z siedzibą w Krośnie 100 % udziałów w spółce KPB-ŚLUSARNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Zakupiona spółka zajmuje się głównie wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych kubaturowych i innych elementów stalowych. Wykonuje ponadto pokrycia dachowe, świetliki, zadaszenia, ogrodzenia oraz świadczy usługi związane z zakresem swej działalności.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2015r: W dniach od 15 do 17 września 2015 roku w Bielsku-Białej miały miejsce 28 Międzynarodowe Targi Energetyczne „ENERGETAB”, na których 733 wystawców z 17 krajów Europy i Azji prezentowało swoje oferty.
Stoisko Grupy Kapitałowej ZPRE „JEDLICZE” i zaprezentowana w nim oferta cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem.
Dziękujemy wszystkim ponad 200 przedstawicielom firm, którzy odwiedzili nasze stoisko targowe – zarówno stałym partnerom biznesowym, jak również tym, którzy deklarowali chęci do nawiązania współpracy z nami.
Już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na kolejnych 29 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich „ENERGETAB”, które odbędą się w dniach 13 – 16 września 2016 roku.
files/Energetab_2015_1.jpg
files/Energetab_2015_2.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.05.2015r: Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform w dniu 2015-05-22 przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej naszej firmy. Miło nam poinformować, iż całościowa ocena kondycji finansowej naszej firmy, w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań została oceniona jako znakomita i nasza firma zdobyła prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Płatniczej.
Autentyczność certyfikatu można sprawdzić klikając w link: (zweryfikuj)
Spółka Creditreform powstała w 1879 roku w Niemczech i jest obecnie jedną z trzech największych na świecie organizacji zajmujących się oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz windykacją i zarządzaniem należnościami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.05.2015r:  W dniu 19 maja 2015 decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej ZPRE „JEDLICZE” sp. z o.o. uzyskała prawo ochronne na wzór użytkowy pod nazwą „Słup energetyczny”. Przedmiotem ochrony jest nowo zaprojektowana seria słupów jednotorowych CJB2 (zobacz więcej), oraz dwutorowych CJOS24 (zobacz wiecej) dla linii napowietrznych 110 kV. Konstrukcje słupów zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi tj. PN-EN 50341-1:2005, oraz PN-EN 50341-3-22:2010. Nowe serie słupów CJB2, oraz CJOS24 mogą być stosowane do budowy, lub modernizacji linii napowietrznych 110 kV zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10.2014r:  W dniach 16 i 17 października 2014r przedstawiciele ZPRE „Jedlicze”, Wiceprezes Zarządu, Jacek Trybus oraz Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Zbigniew Leniowski uczestniczyli w Konferencji Towarzystwa Projektowo-Wykonawczego Budownictwa Elektroenergetycznego „Energetus”.
Celem Towarzystwa jest m.in. „inicjowanie działań w kierunku standaryzacji oraz podnoszenia jakości usług projektowych, produkcyjnych i montażowych”.   Firma ZPRE „Jedlicze” została przyjęta w poczet członków Towarzystwa w roku 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.09.2014r:  W dniach od 16 - 18 września 2014r ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o., wraz z pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej , prezentowała  swoją  ofertę  handlową  na 27 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich „ENERGETAB” w Bielsku Białej.         To największa impreza targowa w tej branży w Europie Środkowej. Uczestniczyło w niej 749 wystawców z 20 krajów. Targom towarzyszyły liczne konferencje i seminaria.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.09.2014r:  W ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. zakończył się z wynikiem pozytywnym kolejny audyt nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008. System ten z powodzeniem stosujemy w Spółce od 2001 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.08.2014r:  ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o., po przeprowadzonym audycie, uzyskało Certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2) dla prowadzonych prac spawalniczych w zakresie nośnych konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.06.2014r:  Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.. Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu za 2013 rok. Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2013 roku. Ponadto Zgromadzenie Wspólników postanowiło cały zysk netto wypracowany w roku 2013 wyłączyć od podziału między Wspólników i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.06.2014r:  ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o., po przeprowadzonym z wynikiem pozytywnym audycie, uzyskała Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg. normy EN 1090-1:2009 + A1:2011 dla konstrukcji nośnych na wszystkich typach budowli. Dodatkowo System Zakładowej Kontroli Produkcji został zintegrowany z wdrożonym już wcześniej systemem Zarządzania Jakością.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.04.2014r:  ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. uzyskało, w wyniku niezależnego audytu przeprowadzonego przez Creditreform Polska, Certyfikat Wiarygodności potwierdzający znakomitą zdolność płatniczą Spółki. ( zweryfikuj ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.2013r:  Wspólnicy Spółki dokonali zmiany jej nazwy z dotychczasowej: "Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o." na nową nazwę: ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.". Siedziba i adres Spółki pozostają te same.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------