Wyszukiwarka

Adres do korespondencji:

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.

ul. Kurkowskiego 86

38-460 Jedlicze
_________________________

e-mail: zpre@zpre-jedlicze.com.pl
_________________________

Telefony:

Biuro Zarządu:
+48 13 4375305

Biuro Marketingu:

Sekcja Konstrukcji Stalowych
+48 13 4375320
+48 13 4375326
+48 13 4375316

Sekcja Aparatów Elektrycznych
+48 13 4375337

Sekcja Remontów i Serwisu
Urządzeń Elektrycznych
+48 13 4375318
+48 13 4375301

Biuro Zakupów:
+48 13 4375331
+48 13 4375332

_________________________

 

 FAX:
+48 13 4375304

_________________________

Dane Rejestrowe:
ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 4.300.000 zł
NIP: 684-22-05-591
KRS: 0000080599
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
_________________________

Klauzula informacyjna RODO: Plik

Klauzula RODO dla kontrahentów: Plik 

 

Firma

ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. jest kontynuatorką rozpoczętej w 1926 roku działalności przez Elektrownię Gazową Zagłębia Krośnieńskiego, mającą od samego początku swą siedzibę w Jedliczu.
W późniejszym okresie została ona przekształcona w Zakład Produkcyjno-Remontowy świadczący usługi na rzecz energetyki. Ten zakres działalności również w obecnych czasach pozostaje istotnym obszarem aktywności Spółki.

Po zmianach własnościowych w 2009 roku i przeprowadzonej z powodzeniem restrukturyzacji, Spółka jest obecnie jedną z czołowych firm krajowych w szeroko rozumianym obszarze remontów i serwisowania maszyn i urządzeń elektrycznych, szczególnie w zakresie niskiego i średniego napięcia.

Specjalizujemy się ponadto w produkcji specjalistycznych aparatów elektrycznych do sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajowych , a także produkujemy odłączniki i rozłączniki wraz ze współpracującymi z nimi napędami do systemów zdalnego sterowania w sieciach napowietrznych średnich napięć.

Wykonujemy również wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe – szczególnie słupy elektroenergetyczne, wieże nadawczo-przekaźnikowe , maszty antenowe, konstrukcje dla infrastruktury stacji energetycznych w pełnym zakresie napięć, konstrukcje ekranów akustycznych, podestów, estakad, itp.

Posiadamy wysoko wykwalifikowanych pracowników z wymaganymi uprawnieniami, zmodernizowane zaplecze techniczne oraz wdrożone procedury nad kontrolą jakości i monitorowaniem terminowości prowadzonych procesów - co pozwala nam świadczyć usługi i dostawy dla największych elektrowni, elektrociepłowni, zakładów energetycznych, kopalń, cementowni, przedsiębiorstw chemicznych, rafineryjnych, petrochemicznych i wielu, wielu innych podmiotów przemysłowych mających swe siedziby w kraju i za granicą.

Jako profesjonalne przedsiębiorstwo poprzez wdrożenie najnowocześniejszych technologii oraz zastosowanie specjalistycznego sprzętu i oprogramowania zapewniamy najwyższą jakość w realizowanych przez nas przedsięwzięciach – co potwierdzone jest stosownymi, uzyskanymi przez nas certyfikatami (ich kopie znajdują się w zakładce „Rekomendacje”).

O naszej kondycji finansowej świadczy otrzymany certyfikat wiarygodności z firmy „Creditreform Polska” potwierdzający znakomitą zdolność płatniczą.

Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 
                                                                 Fotografie z Naszej Historii                                                                
files/3%5B2%5D.jpg files/4%5B2%5D.jpg files/5%5B2%5D.jpg files/6%5B2%5D.jpg files/7%5B2%5D.jpg files/9%5B1%5D.jpg files/2%5B2%5D.jpg files/8%5B1%5D.jpg