Wyszukiwarka

Adres do korespondencji:

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.

ul. Kurkowskiego 86

38-460 Jedlicze
_________________________

e-mail: zpre@zpre-jedlicze.com.pl
_________________________

Telefony:

Biuro Zarządu:
+48 13 4375305

Biuro Marketingu:

Sekcja Konstrukcji Stalowych
+48 13 4375320
+48 13 4375326
+48 13 4375316

Sekcja Aparatów Elektrycznych
+48 13 4375337

Sekcja Remontów i Serwisu
Urządzeń Elektrycznych
+48 13 4375318
+48 13 4375301

Biuro Zakupów:
+48 13 4375331
+48 13 4375332

_________________________

 

 FAX:
+48 13 4375304

_________________________

Dane Rejestrowe:
ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 4.300.000 zł
NIP: 684-22-05-591
KRS: 0000080599
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
_________________________

Klauzula informacyjna RODO: Plik

 

 

Druty Nawojowe

 

Wykonujemy przewody nawojowe okrągłe i profilowe, które przeznaczone są do produkcji uzwojeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Wykonywane są z miedzi elektrolitycznej gatunku M1E jako izolowane lub bez izolacji w wykonaniu miękkim lub twardym. Stosowane przez nas rodzaje izolacji na przewodach to:

  • przędza z włókna szklanego
  • taśma epoksterm Ep8
  • taśma remikaflex
  • taśma nomex
  • papier kablowy

Produkowane przez ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. przewody nawojowe-izolowane wykonywane są w oparciu o normę Zakładową ZN-99/ZPRE-001 i spełniają wymagania ciepło-odpornościowe klasy izolacji "H".

 

   KONTAKT:

   Ryszard Lubaś

   tel: +48 13 4375319   ;   e-mail:  r.lubas@zpre-jedlicze.com.pl