Wyszukiwarka

Adres do korespondencji:

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.

ul. Kurkowskiego 86

38-460 Jedlicze
_________________________

e-mail: zpre@zpre-jedlicze.com.pl
_________________________

Telefony:

Biuro Zarządu:
+48 13 4375305

Biuro Marketingu:

Sekcja Konstrukcji Stalowych
+48 13 4375320
+48 13 4375326
+48 13 4375316

Sekcja Aparatów Elektrycznych
+48 13 4375337

Sekcja Remontów i Serwisu
Urządzeń Elektrycznych
+48 13 4375318
+48 13 4375301

Biuro Zakupów:
+48 13 4375331
+48 13 4375332

_________________________

 

 FAX:
+48 13 4375304

_________________________

Dane Rejestrowe:
ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 4.300.000 zł
NIP: 684-22-05-591
KRS: 0000080599
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
_________________________

Klauzula informacyjna RODO: Plik

 

 

Aparaty Elektryczne

 

Grupę aparatów łączeniowych trakcyjnych stanowią nowoczesne odłączniki, rozłączniki i napędy przeznaczone do zdalnego sterowania w sieciach trakcyjnych kolejowych i tramwajowych.

 

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. oferuje również Dławiki Zaporowe, które przeznaczone są dla łączy wysokiej częstotliwości energetycznej telefonii nośnej na liniach 110 kV i 220 kV z przystosowaniem do pracy w warunkach atmosferycznych odpowiadających klimatowi umiarkowanemu.

 

Karty Katalogowe oferowanych produktów zamieszczono poniżej.

 

   KONTAKT:
   Piotr Drużba
   tel: +48 13 437575337   ;   e-mail:  p.druzba@zpre-jedlicze.com.pl