Wyszukiwarka

Adres do korespondencji:

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.

ul. Kurkowskiego 86

38-460 Jedlicze
_________________________

e-mail: zpre@zpre-jedlicze.com.pl
_________________________

Telefony:

Biuro Zarządu:
+48 13 4375305

Biuro Marketingu:

Sekcja Konstrukcji Stalowych
+48 13 4375320
+48 13 4375326
+48 13 4375316

Sekcja Aparatów Elektrycznych
+48 13 4375337

Sekcja Remontów i Serwisu
Urządzeń Elektrycznych
+48 13 4375318
+48 13 4375301

Biuro Zakupów:
+48 13 4375331
+48 13 4375332

_________________________

 

 FAX:
+48 13 4375304

_________________________

Dane Rejestrowe:
ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 4.300.000 zł
NIP: 684-22-05-591
KRS: 0000080599
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
_________________________

Klauzula informacyjna RODO: Plik

 

 

Aparatura Pomiarowa i Probiercza

 

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. posiada doświadczenie w oferowaniu kompleksowych rozwiązań z obszaru zagadnień pomiarowych. Umożliwia to nam wykonanie nowego lub modernizację już istniejącego laboratorium pomiarowego. Począwszy od wykonania projektu budowlano-technicznego a na uruchomieniu procedur pomiarowych i przeszkoleniu załogi kończąc.

Oferujemy rozwiązania dotyczące:

  • pomiarów wysokonapięciowych, min. badanie sprzętu izolacyjnego, drążków, butów, rękawic, kleszczy, itp.,
  • stanowisk do pomiarów podstawowych parametrów transformatora, min. próba izolacji, próba stanu jałowego, pomiar odległości czynnej, pomiar napięcia przebicia, pomiar rezystywności, pomiar temperatury zapłonu, pomiar zawartości wody, pomiar kąta stratności.

Dostarczamy również:

  • Urządzenia probiercze WN do badania dielektrycznego sprzętu gumowego zgodnie z PN-EN 60903+A11 z 12 listopad 1998r,
  • Stanowiska do badania chodników elektroizolacyjnych typu VSC-40 dla wykonywania prób napięciowych o najbardziej powszechnym wymiarze 600 x 600 mm z wykorzystaniem maskownicy i elektrody 400 x 400 mm, chodników o wymiarach 750 x 750 mm (maskownica i elektroda 600 x 600 mm) lub chodników o wymiarach powyżej 1000 mm (maskownica i elektroda od 700 x 700 mm) - zgodnie z zamówieniem,
  • Stanowiska do badania drążków elektroizolacyjnych typu VSD do wykonywania prób napięciowych drążków izolacyjnych,
  • stanowiska do badania sprzętu do prac pod napięciem do 36 kV, przeznaczone do badania odporności na wyładowania iskrowe i zabezpieczenie przed mostkowaniem sprzętu do prac pod napięciem do 36 kV,
  • suszarki do suszenia dielektrycznego sprzętu gumowego,
  • szafy do suszenia obuwia i odzieży.

 

   KONTAKT:

   Janusz Surma

   tel. +48 13 4375320   ;   e-mail. j.surma@zpre-jedlicze.com.pl