Wyszukiwarka

Adres do korespondencji:

ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.

ul. Kurkowskiego 86

38-460 Jedlicze
_________________________

e-mail: zpre@zpre-jedlicze.com.pl
_________________________

Telefony:

Biuro Zarządu:
+48 13 4375305

Biuro Marketingu:

Sekcja Konstrukcji Stalowych
+48 13 4375320
+48 13 4375326
+48 13 4375316

Sekcja Aparatów Elektrycznych
+48 13 4375337

Sekcja Remontów i Serwisu
Urządzeń Elektrycznych
+48 13 4375318
+48 13 4375301

Biuro Zakupów:
+48 13 4375331
+48 13 4375332

_________________________

 

 FAX:
+48 13 4375304

_________________________

Dane Rejestrowe:
ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 4.300.000 zł
NIP: 684-22-05-591
KRS: 0000080599
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
_________________________

Klauzula informacyjna RODO: Plik

Klauzula RODO dla kontrahentów: Plik 

 

Rada Nadzorcza

 

   W skład Rady Nadzorczej ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. obecnej kadencji wchodzą:  

 

 

    1. Edward Parchimowicz  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

    2. Halina Parchimowicz    -  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

    3. Ireneusz Blicharski      -  Członek Rady Nadzorczej